7. Social Sofa's

Marie-Louise Jacobs (€5.700)

In Sint Maartenspoort is geen echte, eigen ontmoetingsplek. Er zijn ook geen winkels, kerk, school of andere plekken waar mensen elkaar tegenkomen en een praatje maken. Door het plaatsen van twee mooie social sofa's ontstaan er nieuwe ontmoetingsplekken. Hierop kunnen bewoners elkaar treffen en beter leren kennen. Er ontstaat meer onderling contact, zodat mensen elkaar een handje kunnen helpen als dat gewenst is. Zo houden we een fijne, leefbare buurt.