4. Like de Heeg

Linda Slootmakers en Linda Mulder (€10.000)

Like de Heeg wil een beter burencontact, zodat mensen in de straat meer oog voor elkaar en hun woonomgeving krijgen. Like de Heeg wil stille eenzaamheid tegengaan en een totale verbetering van de wijk op straatniveau realiseren.