2. Coffee & Work

Ellen Mulleneers en Therese Corbeij (€11.000)

Coffee & Work is een initiatief voor bewoners van Wittevrouwenveld, betrokken maatschappelijke organisaties en klanten van DressforSuccess met als doel om ze een podium te geven voor het verbinden en vergroten van hun (sociale)netwerk, vaardigheden, wensen en ideeën.