Stadsgoud

Stadsgoud is een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds dat burgers en organisaties uitdaagt om aan de hand van een thema interessante en innovatieve ideeën aan te dragen. Niet de medewerkers van het fonds, maar een onafhankelijke jury beoordeelt deze ideeën.