De Limburger finale Stadsgoud

- Stichting Stadspark Maastricht-Oost heeft 40.000 euro gewonnen in de competitie Stadsgoud van het Elisabeth Strouven Fonds.

DOOR VIKKIE BARTHOLOMEUS | MAASTRICHT

De stichting krijgt het geld om in het zogeheten Vrijheidspark aan de Groene Loper de sociale cohesie te verstevigen tussen de wijken Wittevrouwenveld, Wyckerpoort en Scharn. De stichting wil dit voor elkaar krijgen door verschil- lende functies in het park te stimuleren, zoals ontmoeten, wandelen, sporten, spelen en recreëren. Vorige week is bijvoorbeeld de fundering gestort voor een nieuw speeltoestel in de vorm van een mosasaurus, dat deze maand geplaatst wordt. Er is al een beweegtuin en er zijn plannen voor een paviljoen.

Het Elisabeth Strouven Fonds had zondag honderdduizend euro te verdelen over twaalf finalisten in drie categorieën. De jury bestond uit Tempeleer Jan Janssen, presentatrice Vivian Lataster, MVV-directeur Paul Penders en Maaike Walters van Drukkerij Walters. Stadsgoud is een wedstrijd om projecten te stim- uleren die ten goede komen aan de leefbaarheid van een buurt of wijk.

In de categorie tussen de vijfduizend en vijftienduizend euro werden drie pro- jecten beloond. Buurtnetwerk Like de Heeg kreeg steun om het contact tussen buren te verbeteren en eenzaamheid tegen te gaan. ’t Weike Jekerdal werd be- loond voor het plan om het gebiedje tussen de achtertuinen van de Mergelweg, Laan van Brunswijk en Jekerschans op te waarderen. Coffee & Work is bedoeld als een inloop- en ondersteuningsplek voor klanten van Dress for Success, waar mensen met weinig geld kleding kunnen krijgen zodat ze bij een sollicitatie meer kans op een baan hebben. In de categorie tot vijfduizend euro waren er vier win- naars: Match Huis Pottenberg, Classic Music Festival en Mosa Link.

De finale van Stadsgoud was de vierde editie van deze ideeënwedstrijd. Het Elis- abeth Strouven Fonds is ontstaan uit het Burgerlijk Armbestuur en heeft een eigen vermogen van 132 miljoen euro.