De Limburger: Op zoek naar gouden ideeën voor een beter Maastricht

- Mensen uitdagen om interessante en innovatieve ideeën aan te dragen, die ten goede komen aan hun eigen wijk of buurt. Dat is de insteek van Stadsgoud, een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds.

Ja, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar. Te hellepe niewaar’. Dat zinnetje uit een ooit door Adele Bloemendaal, Leen Jonge- waard en Piet Römer gezongen liedje uit de comedyserie ’t Schaep met de vijf pooten staat centraal tijdens Stadsgoud, een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds.

Ideeën
„Dit keer zijn we op zoek naar ideeën op sociaal maatschappelijk vlak. Bijvoor- beeld om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan of om meer faciliteiten voor de jeugd te creëren”, legt Marc Kentgens van het Elisabeth Strouven Fonds uit. Het doel is mensen in actie te laten komen. Voor hun eigen buurt of wijk. Om zo veel mogelijk inwoners van de stad te bereiken, hebben Jan Janssen en Beppie Kraft het lied opnieuw opgenomen. Dan klinkt het als: ‘Veer zien heij op dees eerd um us metein jao metein jao metein jao metein, te hellepe onderein’. De Maastrichtse versie is te beluisteren op de Facebookpagina en de website van Stadsgoud.

Vierde Editie
Het is alweer de vierde editie van deze ideeënwedstrijd, die steeds als uitgangspunt heeft de stad leuker en beter te maken. In totaal is er 100.000 euro te verdelen. Uit alle inzendingen – vorig keer waren er dat ongeveer zeventig – maakt een jury een preselectie. Op 14 april is de grote finale in Centre Ceramique.
De eerste editie van Stadsgoud werd in 2014 gehouden. Toen was het thema armoede. De laatste editie dateert van het voorjaar van 2017. Toen was het thema natuur. „We hebben besloten Stadsgoud voortaan tweejaarlijks te organiseren”, legt Kentgens uit. „Reden is dat het enerzijds een intensieve begeleiding vergt. Anderzijds vragen we ook iets van de inwoners van Maastricht, namelijk om steeds nieuwe ideeën aan te dragen.”
Prijswinnaars de voorbije jaren waren onder andere de virtuele wildedierentuin van Stadsgroen Maastricht, die de onzichtbare natuur in de stad zichtbaar wil maken. In het stadspark rond de vroegere Tapijnkazerne zijn intelligente camera’s geplaatst die ’s nachts foto’s of filmbeelden maken zodra een vos, een egel of een marter voor de lens opduikt. De beelden zijn terug te bekijken op de website van het project. In het park zelf staan overal bordjes met QR-codes die bezoekers met hun gsm kunnen scannen, waarna ze de bijbehorende foto’s te zien krijgen.

Ook de Fietsbank Maastricht, gevestigd aan het Terra Cottaplein in Pottenberg, werd financieel mogelijk gemaakt door Stadsgoud. De vrijwilligersorganisatie zet zich in voor mensen die onder de armoedegrens leven en zich geen fiets kunnen veroorloven. Wie mee helpt, kan z’n eigen fiets verdienen. Ook de jeugd helpt bij het herstellen en repareren van fietsen. Op die manier kunnen ze kosten besparen voor hun ouders.Het project Vrolijk Vliegeren Vrouweveld viel enkele jaren geleden in de prijzen tijdens Stadsgoud. Afbeelding: Loraine BodewesHet project Vrolijk Vliegeren Vrouweveld viel enkele jaren geleden in de prijzen tijdens Stadsgoud.
Afbeelding: Loraine Bodewes

Het Elisabeth Strouven Fonds
Het Elisabeth Strouven Fonds, in 1963 opgericht als de Stichting Elisabeth Strouven door het toenmalige Burgerlijk Armbestuur van Maastricht, begaf zich met Stadsgoud buiten de geëffende paden. De organisatie was tot voor enkele jaren geleden vrij gesloten. Maar de laatste jaren waait er een frisse wind en is het huishoudboekje openbaar.

Het fonds, gehuisvest in het voormalige hospice aan de Abtstraat, heeft een eigen vermogen van 132 miljoen euro. Dat geld is afkomstig uit beleggingen en inkomsten uit commercieel vastgoed en landerijen. „Tot nog toe gaven we 2 à 2,5 miljoen per jaar uit aan goede doelen. Dit jaar gaan we daar waarschijnlijk overheen”, zegt Kentgens.
Naast Stadsgoud worden er tal van projecten en activiteiten financieel ondersteund, bijvoorbeeld op het gebied van natuurontwikkeling maar ook op cultureel en maatschappelijk vlak. „Vroeger konden stichtingen en andere organisaties bij ons een aanvraag indienen voor een bijdrage. tegenwoordig gaan we ook nadrukkelijk zelf op zoek naar projecten.”

Een voorbeeld is ‘Vaktaal’ van de Stichting Wereldwijd. Cursisten van buitenlandse origine die woonachtig zijn in de regio Maastricht en Heuvelland krijgen een basisopleiding in de Nederlandse taal en training in houtbewerken, lassen, metaal, textiel, elektrotechniek of computervaardigheden. Op die manier wordt hen toekomstperspectief geboden. „Onlangs zijn de eerste diploma’s uitgereikt”,

vertelt Kentgens. Ook de ‘Droomfabriek’ – waar jonge, alleenstaande moeders geholpen worden bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan – is een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds.

Projectplan insturen via de website
Hoe zorg je ervoor dat zo veel mogelijk bewoners worden betrokken bij de bu- urt? Dat is de vraag die het Elisabeth Strouven Fonds opwerpt tijdens de vierde editie van Stadsgoud. Wie een idee heeft, kan dat nog tot 7 maart insturen via de website www.stadsgoud.nl, compleet met een begroting en een projectplan. Vervolgens worden de beste ideeën en daarmee de finalisten geselecteerd. Een onafhankelijke jury bepaalt op zondag 14 april wie de winnaars zijn. Net als in voorgaande jaren stelt het Elisabeth Strouven Fonds een prijzenpot van 100.000 euro ter beschikking. Dat geld hoeft niet per se naar één winnaar te gaan.

Vorige keer bijvoorbeeld kregen vijf projecten een geldsom toegekend, variërend van vijf- tot vijftigduizend euro.

Bron: De Limburger
URL: https://www.limburger.nl

Stadsgoud Limburger