Stad goud

Inspiratie nodig?

Hieronder enkele ideeën, waarbij het helpen van je medemens en er voor elkaar zijn centraal staan:

Minderheden Als je je wilt inzetten voor minderheden.
Ouderen Als je het welzijn van ouderen wilt verbeteren.
Kinderen en jongeren Als je kinderen gelijke kansen wilt geven.
Buurt en wijk Als je de leefbaarheid en sociale contacten wilt verbeteren.
Armoede Als je je wilt inzetten voor mensen die in armoede leven.
Vrijwilligers Als je het vrijwilligerswerk wilt uitbreiden.
Kunst en cultuur Als je kunst en cultuur wilt inzetten voor meer verbinding en samenwerking.