Editie 2017 - Stadsgoud gaat voor groen

Zij maakten Maastricht natuurlijker

Maastricht bestaat uit mensen, stad en natuur. Wat je onder natuur verstaat verschilt per persoon. Is echte natuur altijd spontaan ontstaan, zonder toedoen van de mens? Of geldt een keurig aangelegd park ook als natuur? Is het wandelgebied op Sint-Pieter, of de aangelegde Groene Loper ‘natuur’? En het nest slechtvalken op de Sint Jan of het onwillige onkruid tussen jouw stoeptegels?

Een ding is zeker: natuur is waardevol en heeft invloed op de stad en de mensen die er wonen en werken. Het zorgt voor ontspanning en recreatie. We kunnen ervan leren en we kunnen ons eraan ergeren. En het heeft effect op onze gezondheid en ons welzijn.

Laten we buiten de gebaande paden wandelen, het hoofd boven het maaiveld uitsteken en op zoek gaan naar die vreemde eend in de bijt. Maastricht is stad en natuur in één.

Zeven ideeën werden financieel gehonoreerd: